• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
РЕСПЕКТ'93 - проектиране и консултации в строителството Печат Е-мейл

Приоритетна задача за Респект'93 е съчетаване и съвместяване на проектантската и консултантска дейност в строителството с цел предлагане на комплексна услуга на възложителя:

 

По този начин съкращаваме видовете контрол – авторски, строителен надзор, инвеститорски и други, до един, който е по-компетентен и по-отговорен, по-динамично решаващ въпросите на мястото на строежа. Това е част от най-добрите практики за отношение към клиента – когато от Скицата на терена до Разрешението за ползване отговорностите и техническите решения се поемат изцяло от специалистите на “РЕСПЕКТ’93” ООД.

Имаме опит и доказани възможности да участваме при проектирането и строителния надзор на промишлени, обществени и жилищни сгради. С удоволствие бихме предоставили допълнителна информация за нашата работа и опит, ако представлява интерес за бъдещо взаимодействие с нас.