Респект'93 е проектант на оригиналната сграда на Исторически музей – Стара Загора, оценена като ”Сграда на година” за 2009 г. в категория „Сгради със специално предназначение”. Проектът е с изключително сложна напрегната конструкция с подпорно разстояние 24 м на предварително напрегнатите на мястото на строежа главни греди.
Български (България)English (United Kingdom)
За нас Печат Е-мейл

"РЕСПЕКТ'93" ООД е фирма, основана през 1993 г. в Стара Загора, с предмет на дейност проучвателни и проектни работи в инвестиционното проектиране и разработване на специализиран софтуер. От създаването си преди 19 години до днес сме доказали на практика, че нашите възложители могат да разчитат на нас и да ни доверят своите инвестиционни намерения.

Успех на фирмата е пълното автоматизиране на процеса на проектиране, включващ архитектурната и конструктивна част. Непрекъснато модернизираме оборудването и софтуера, с които работим. В процеса на проектиране използваме  AutoCAD, Corel Draw, Nemetchek, Tower, като същевременно развиваме собствени програмни продукти за определени инженерни задачи.

Дейността на фирмата обхваща две основни направления:

ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

  • 1.1 Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • 1.2 Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • 1.3 Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • 1.4 Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани специалисти - архитекти, строителни инженери и техници, които  предлагат комплексни проектантски и консултантски услуги. При необходимост разполагаме с партньори - специалисти по инсталациите, за да покрием целия спектър на пълното инвестиционно проектиране: вертикална планировка (геодезия), ВиК, ЕЛ, ОВ, технологична част.

Фирмата е участвала в проектирането на редица промишлени, обществени и жилищни сгради в град Стара Загора, региона и други части на България.

"РЕСПЕКТ'93" ООД е активен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Нейни представители са членове на управителните органи на камарата на регионално и национално ниво.