• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
Оборудване и софтуер Печат Е-мейл

Оборудването на РЕСПЕКТ'93 включва всички необходими за работа компоненти:

Офис техника: автоматизирани работни места; лазерни и широкоформатни мастиленоструйни принтери – формати А0, А1, А2, А3+, А4; скенери и копирни машини формат А3, А4; цифрови камери; теодолит, нивелир и др.

Лицензен софтуер: MS Windows XP, MS Works, MS Office; FlexType, PS Text; CorelDRAWTM Select Edition, CorelDRAWTM ESSENTIALS; AutoCAD; ArchiCAD; PLANET, PANELPRO; TOWER, TOWER 5, TOWER 6; Building Manager; Stadips 6.5.10;Design Expert 1.1.

Софтуер - собствени разработки: статика - непрекъснати греди; оразмеряване на огъване - стоманобетон; оразмеряване - предваритeлно напрегнати сечения стоманобетон; оразмеряване по наклонени сечения - стоманобетон; оразмеряване - полета, греди, фундаменти от стоманобетон, дървени конструкции; оразмеряване - стомана; оразмеряване - стоманобетонови колони; съставяне на количествени, стойностни сметки и оферти в строителството; анализи на СМР; актуване КС 28а; калкулация на сглобяеми стоманобетонови елементи; спецификации; организация, контрол и отчитане на производството на бетони и разтвори.