• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
Жилищна сграда с ОСД и гаражи гр. Раднево

 

Възложител: Николай Иванов
Проектант:
     арх. Р. Русанова; „Респект’93” ООД