• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
Шивашка фабрика, с. Белозем, Община Раковски

 

Възложител: "КМТ BG" ЕООД
Проектант:     арх. Банов, арх. Русанова