• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
Производствена сграда и административно-битова част Печатница 2М - Стара Загора

 

Възложител: "Печатница 2М" ООД Любомир Митев
Проектант:
     арх. Р. Недялков