• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
Комплекс за автоуслуги и търговска дейност, с. Хрищени, Община Стара Загора

 

Възложител: "ПЕТРОВ СЕРВИЗ"
Проектант:
     арх. Русанова