С Респект'93 от Скицата на терена до Разрешението за ползване отговорностите и техническите решения са на нашите специалисти. При нас възложителят получава комплексна услуга:

  • инвестиционен проект + строителен надзор
  • пълна отговорност през цялото времетраене на инвестиционната инициатива
Български (България)English (United Kingdom)
Моден център с обекти за стопанска дейност, гр. Стара Загора

 

Възложител: ЕТ "Ганка Бойчева"
Проектант:
     арх. Банов