• Комплексно проектиране на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения
  • Специализация по сглобяеми, предварително напрегнати стоманобетонови конструкции
  • Разработка на софтуер за статическо изчисляване и оразмеряване на конструкциите
  • Изследване на конструкциите и съставяне на експертизи за състоянието им
Български (България)English (United Kingdom)
Производствено-складова и административна база гр. Стара Загора

 

Възложител: „ЗАГОРА 2000” ООД
Проектант:
     арх. Р. Русанова; „Респект’93” ООД