• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
Регионален исторически музей гр. Стара Загора

 

Възложител: община Стара Загора
Проектант:
     арх. Георги Чернев, арх. Петър Киряков и арх. Николай Вътев, „Респект’93” ООД

Награди: ”Сграда на година” за 2009 в категория „Сгради със специално предназначение”

На ХV издание на конкурса „Сграда на годината”, организиран от вестник "Арх и Арт форум", с подкрепата на Съюза на архитектите в Българияарх. Георги Чернев спечели специалната награда "Архитект на 2009 г.".

В категорията "Нежилищно строителство" на конкурса, организиран от в. "Строителство имоти", арх. Георги Чернев, арх. Петър Киряков и арх. Николай Вътев бяха  удостоени с наградата "Архитект на 2009 г." за оригинална архитектурна идея на реализиран проект „Регионален исторически музей - Стара Загора”.