• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
Референции Печат Е-мейл

scan0001

scan0002

scan0003

scan0004

scan0005

"БГ КОНСТРУКТ " ЕООД

"ПИ ЕС АЙ" АД

"МАГАБИТ" ЕООД

"ПРОВИМИ - ЗАРА" АД

"ПРОЕКТ КОНСУЛТ" ООД

 

 


 


scan0006

scan0007

scan0008

scan0009

scan0010
"СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД

"КОНЕКС - ТИВА" ООД

ОБЩИНА РАДНЕВО

ЗСК "БОРУЙ" АД

арх. Георги Чернев

 

 

 

 

 

3_resize

3_resize

3_resize

3_resize

3_resize

ДП "Строителство и възстановяване"

"Трейсстрой" АД

Община Раднево

"Заводски строежи - Марица Изток" АД

ЗСК "Боруй" АД

3_resize

3_resize

3_resize

3_resize

 

"Пи Ес Ай" АД

СД "Тора"

"Конекс - Тива" ООД

ЕТ "Лесо - Христо Михалев"