• Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
  • Строителен надзор
  • Съставяне на количествени и стойностни сметки и оферти в строителството.
    Инвеститорски контрол. Консултации
  • Експертни оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи
Български (България)English (United Kingdom)
РЕСПЕКТ'93 - проектиране и консултации в строителството Печат Е-мейл

Приоритетна задача за Респект'93 е съчетаване и съвместяване на проектантската и консултантска дейност в строителството с цел предлагане на комплексна услуга на възложителя:

 

По този начин съкращаваме видовете контрол – авторски, строителен надзор, инвеститорски и други, до един, който е по-компетентен и по-отговорен, по-динамично решаващ въпросите на мястото на строежа. Това е част от най-добрите практики за отношение към клиента – когато от Скицата на терена до Разрешението за ползване отговорностите и техническите решения се поемат изцяло от специалистите на “РЕСПЕКТ’93” ООД.

Имаме опит и доказани възможности да участваме при проектирането и строителния надзор на промишлени, обществени и жилищни сгради. С удоволствие бихме предоставили допълнителна информация за нашата работа и опит, ако представлява интерес за бъдещо взаимодействие с нас.